Menu
Your Cart
Sitemiz güncellenmeye devam etmektedir. Bu süreçte doğabilecek aksaklıklardan dolayı özür dileriz. 

Gizlilik Sözleşmesi

Firmamız, Çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Bu toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, ayrıca nasıl ve ne şekilde işlendiği aşağıda belirtilmiştir.

Firmamız ulusbant.com ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ulusbant.com çerez politikası işbu gizlilik politikasının ayrılmaz parçasıdır.

İnternet mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması ile üyelerin kendilerine ait bir takım kişisel bilgileri (isim, soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirebilir.


GİZLİLİK POLİTİKASINDA İŞLENEN VERİLER

ulusbant.com tarafından işlenen ve kanun uyarınca kişisel veri sayılan hususlar aşağıda belirtilmektedir.

Kişisel verilerin korunması kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim haline getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri iş bu gizlilik politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ulus Bant, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin internet mağazası üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve internet mağazasının işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Ulus Bant tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Ulus Bant tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ulus Bant ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Ulus Bant’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yağtığımız “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülebilmesi için, Firmamız üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, üyelik sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve Pazar araştırmalarında kullanılabilir.


KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMINDA İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen hallerde firmamız, iş bu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

·         Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

·         Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi” nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,

·         Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma ve soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda,

·         Kullanıcıların hakları ve güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldupu hallerdir.

·         Toplanan kişisel veriler hukuki sebeplerle 6698 sayılı kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve bu gizlilik politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız; İnternet sitemiz dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamız ulusbant.com sitesinde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılabilmektedir. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası prensipleri, sadece ulusbant.com mağazamızın kullanımına ilişkindir, Üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.


MAİL ORDER VE KREDİ KARTI BİLGİLERİ SAKLANMASI POLİTİKASI

Kredi Kartı ve Mail-Order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartınızdan para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonra imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için risk oluşturmamaktadır.


E-POSTA GÜVENLİK POLİTİKASI

İnternet mağazamızın müşteri hizmetlerine, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, kredi kartı numaranızı veya şifre bilgileriniz ASLA YAZMAYINIZ.

E-Postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini sağlamayı garanti edemez ve bu yolla yaşanacak olan zararlardan sorumlu değildir.


(WEB BROWSER) TARAYICI ÇEREZLERİ POLİTİKASI


Tarayıcı Çerezleri (“Browser Cookies”) Nedir?

Çerezler; İnternet mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve ziyaretçilerin internet sitesini kullanımı hakkındaki durum ve tercihleri işleyen ve saklayan metin dosyalarıdır.


Tarayıcı Çerezleri Ne için kullanılırlar?

Çerezler;

·         Ziyaret edilen internet sitesi üzerinde kaç kişinin siteyi ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla ziyaret ettiğini, kaç kez ziyaret ettiğini ve sitede ne kadar kaldığını gösteren istatistiksel bilgileri elde etmeye yarayan metin dosyalarıdır.

·         Aynı zamanda internet sitesi üzerinde ziyaretçiler için tasarlanmış olan kullanıcı sayfalarında dinamik olarak reklam ve içerikler üretilmesine de yardımcı olurlar.

·         İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların veya üyelerin siteyi ziyaretleri süresince sepete eklediği ürünlerin sepette korunmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

·         İnternet sitemizi ziyaret eden üyelerimizin ziyaretleri süresince aradıklarını ürünü bulma kolaylığı sağlama oturumlarının tercihe bağlı olarak devamlı açık kalmasına sağlamaktadır.

Kısaca çerezler sağlayıcı ve kullanıcı için iki taraflı olarak internet kullanımını kolaylaştırıcı veriler depolar ve sağlar.


Tarayıcı Çerezleri Zararlı mıdır?

Çerezler; kişisel verilerinize ulaşmazlar, bilgisayarınıza, telefonunuza veya kullanmış olduğunu internet sağlayıcınıza zarar verici bir içerik barındırmazlar.

NOT: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin çerez politikasını okumadan onaylamamanızı tavsiye ederiz.

Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz!

www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org


Tarayıcı Çerezleri Yönetimi ve Onayı

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

İnternet sitesine ait çalışması zorunlu olan bazı çerezler için yönetim tercihi mümkün olmamaktadır. Bu tür çerezlerin kapatılması internet sitesinin bazı fonksiyonları ve özellikleri doğru çalışmamasın yol açmakta olduğu tarafınıza bildirilir.

İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcılar kullanmakta oldukları internet tarayıcıları ayarlarında mevcut ise çerez ayarlarına dair değişikleri kişisel olarak değiştirme hakkına sahiptirler. Bu konudaki çerez tercihleri kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterebilmektedir ve her bir cihaz üzerinde ki tercih ayarları ayrı olarak yapılmalıdır.

Firmamız ulusbant.com, ziyaretçilerine reklamsal ve kişisel içerikler göstermek, analitiksel faaliyetleri gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerezler kullanmaktadır.

ulusbant.com internet sitemiz “Gizlilik Sözleşmesi” politikası ile çerez kullanımının kapsamı, çerez kullanımının amaçları hakkında detaylı bilgi vermeyi ve çerez tercihleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi hedeflemiştir. İnternet sitemizde yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve sitemizin kullanılmaya devam edilmesi durumunda çerez kullanımına onay verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme imkanı her zaman saklıdır. ulusbant.com Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkı saklıdır. 

Firmamız ulusbant.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak, kullanıcılara elektronik posta bilgilendirme yapmak veya sitede uygulamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikamızın hükümleri değiştiği takdirde, Güncel gizlilik sözleşmesi politikası yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerilerileriniz için info@ulusbant.com adresine email gönderebilirsiniz.